Η CLF BANKING|FINANSCING SOLUTIONS και το eLoan.gr είναι αδειοδοτημένος “Μεσίτης Στεγαστικής Πίστης”, από την Τράπεζα Της Ελλάδος, βάσει παρ. 4, άρ. 28 – Ν. 4438/2016

Γιατί CLF;

Η CLF, με στελέχη και εμπειρία στον τραπεζικό χώρο και στον τομέα των χρηματοδοτήσεων για περισσότερα από 30 έτη, εργάζεται για την χρηματοοικονομική στήριξη και υλοποίηση των σχεδίων σας, αναφορικά με καταναλωτικά δάνεια, δάνεια αγοράς / επισκευής / επέκτασης / ανέγερσης ακινήτων, πράσινες λύσεις και προϊόντα καθώς και επιχειρηματικά δάνεια.

Το Όραμά σας, η Δέσμευσή μας!

«Ανακαινίζω»

Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε, μεταμορφώνουμε! Μετασχηματίζουμε χώρους αναβαθμίζοντας ποιότητα ζωής. Εξατομικευμένες προτάσεις βάση των αναγκών και του προφίλ σας.